Disclaimer

Golfaanbieder.nl betracht grote zorgvuldigheid bij het plaatsen van berichten, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. In zo’n geval is Golfaanbieder.nl op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect, in welke vorm dan ook.